Word ook lid

Ben je al langere tijd actief als schilder, tekenaar of keramist? Dan is Palet vast iets voor jou!

Je kunt je opgeven bij , je krijgt dan een uitnodiging om kennis te maken.  In de kennismakingsperiode wordt van het kandidaat-lid verwacht dat hij/zij vijf keer mee tekent op de wekelijkse (donderdag-)avond modeltekenen. 3D kunstenaars kunnen 5 keer meewerken in het 3D lokaal. Vervolgens wordt het niveau van het werk, gemaakt op deze avonden èn van eigen meegebracht werk, door de ballotagecommissie beoordeeld. Op grond van de hieruit voortvloeiende rapportage met advies beslist het bestuur over je toelating.

Indien het voor een kandidaat lid niet mogelijk is deel te nemen aan de avonden op de donderdag, is het na overleg ook mogelijk om aan te sluiten op de dinsdagmiddag of de woensdagmorgen.

Het lidmaatschap kost € 270,- per jaar.
In overleg met het bestuur kun je in aanmerking komen voor het studententarief.

Wijzigingen voorbehouden.

Neem contact op

Neem contact op