Marianne Bots-van Blokland

Naam

Marianne Bots-van Blokland

Email


Biografie

Opgeleid als tekenleraar (MO ) aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten in Den Haag

Werk:

Een van mijn inspiratiebronnen is de decoratieve kunst uit de islamitische architectuur. In veel richtingen van de islam wordt niet de zichtbare natuur afgebeeld, maar een zuivere geometrische wetmatigheid erachter. Het verbod in de islam om God en al het levende af te beelden, heeft te maken met alles wat tot aanbidding van een beeld zou kunnen leiden. Dat verbod leidt naar abstractie van de vormgeving die verwijst naar een onzichtbare geestelijke wereld. De symboliek van de getallen speelt daarbij een rol. De  Arabishe kunstenaars hebben een grote bedrevenheid ontwikkeld in het ontwerpen van steeds weer nieuwe oplossingen voor geometrische en florale patronen. Net als bij muziek kunnen deze op rationele regels gebaseerde patronen de mens ontroeren.  Door zijn ‘boeiende eentonigheid’ nodigt de Arabische decoratieve kunst uit tot meditatie.

Wat mij in die geometrische figuren aantrekt, is de op het eerste gezicht verborgen systematiek van de veelhoekige grondvormen. Juist de voortdurende herhaling van die onontwarbare patronen fascineert mij. De hoeken die de lijnen maken zijn haast nooit 90 graden. De opeengedrongen vakken die ontstaan lijken naar organische celweefsels te wijzen. Het is verrassend dat je oog probeert het spoor van een geknikte lijn te volgen en het raakt dan verdwaald in het lijnenspel.