Reina Everaarts

Naam

Reina Everaarts

Telefoon

038 4534049

Email


Biografie:

Geboren in de Wieringermeer, gewoond in Amersfoort en vandaar naar Zwolle.

Is al jong begonnen met tekenen en schilderen.

Les gehad van o.a. Stien Eelsingh en Sjoerdtje Hak. Aan de Vrije Akademie te Nunspeet een opleiding etsen gevolgd. Doet, als lid van kunstenaarsvereniging Palet, jaarlijks mee aan de groepsexposities. Heeft solo geëxposeerd in Italië, Frankrijk en diverse plaatsen in Nederland.

 

Werk: