Jan Balt

Naam

Jan Balt

Telefoon

038-4534406

Email


1982- ’84 Handvaardigheid LO

1993-1997- leraren-opleiding Windesheim Tekenen 2egr.

Zelfstudie, eigenvaardigheid.