De vrijwillige werkers in het groen

1 April - 8 May

Meer weten of opgeven?
Dat kan via:


038 – 453 90 60

In de Veldschuur is in april en mei 2023 een verrassende portretten expositie te zien.
Een aantal actieve, “groene” vrijwilligers van IVN-Zwolle (Instituut voor natuureducatie) en van de Veldschuur, is door kunstenaars van de Zwolse kunstenaarsvereniging Palet geportretteerd. Deze portretten vormen samen een gevarieerde expositie met o.a. tekeningen, schilderijen en geboetseerde portretten. In deze werken tonen de kunstenaars hun verschillen in waarnemen, werken en visie op het portret. Met deze portrettenexpositie brengen we een ode aan onze modellen: “De vrijwillige werkers in het groen“.

Opening: maandagmiddag 10 april

Bezoekdagen:

  • 12 april – 26 april
  • 3 mei – 4 mei (middag)
  • 5 mei (middag) – 6 mei

Meer info: veldschuur.net

Portret tekenen/schilderen:
Voor de groep kunstenaars van de dinsdagmiddaggroep van Palet, is het wekelijks portrettekenen en -schilderen naar model een passie. Dit boeiende en lastige genre in de beeldende kunst vraagt om regelmatige oefening. Kenmerkend hiervoor is de een-op-een-ontmoeting van kunstenaar en model.
De bijzondere wisselwerking tussen beiden, het aandachtig kijken, observeren, bekeken worden en met elkaar in gesprek gaan.
In 2019 is een eerste groep vrijwilligers geportretteerd, IVN-ers uit de regio Zwolle.
Dit jaar volgden zes actieve vrijwilligers van de Veldschuur die ieder anderhalf uur poseerden voor de kunstenaars. De eerste schetsen werden ter plekke gemaakt, waarna het werk in de eigen ateliers is afgerond.

Portretteren is een waagstuk. Want het is niet alleen maar een poging om een zo goed mogelijke beeltenis van het model te maken, maar ook een poging iets van de persoonlijkheid van de geportretteerde te vangen.
De uitdaging is een portret te maken waarin de geportretteerde zich kan herkennen, de hand van de maker zichtbaar is en waarnaar de beschouwer eindeloos kan blijven kijken.
Kom kijken en genieten!

Portret boetseren:
Op 19 en 26 januari was Henny als model te gast bij kunstenaarsvereniging Palet in Zwolle. Hoewel de meeste leden van deze vereniging in het platte vlak werken, had Henny de belangstelling van ca 10 kunstenaars die ruimtelijk werk maken. Gedurende twee avonden hadden deze kunstenaars de tijd om Henny in levenden lijve van alle kanten te bekijken. Dit zijn belangrijke uren om tot een goed portret te komen! Hoewel sommigen al van tevoren een basisvorm voor een hoofd hadden gemaakt en de meesten achteraf verder werkten aan de hand van foto’s, is het waarnemen van de karakteristieke verhoudingen van het model het best te doen als je model ook echt in 3D voor je zit. Bovendien bieden deze avonden een eerste kennismaking met het model. Tijdens de gesprekken zie je bijvoorbeeld net die ene glimlach en de veranderingen in een gezicht wanneer een emotie tot uitdrukking komt.

De resulterende portretten zijn gemaakt door kunstenaars met elk hun eigen werkwijze en specialisatie. De éne kunstenaar werkt met klei, de ander met boetseerwas, de éne werkt groot, de ander juist klein, maar alle werken zijn versies geworden van Henny en hoe zij wordt gezien. Kom en kijk, zij mag gezien worden!